Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Terms & Conditions

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.)  Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku html.

Sklep internetowy jazzsound.pl prowadzony jest przez :
Firmę Fonograficzną Handlową Jazz Sound Czesław Rogaczewski
NIP 631-001-19-00, REGON 272849782

z siedzibą: 90-223 Łódź, ul.Rewolucji 1905 R. 78/80
zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 77798

 

Słowniczek:

Sklep - prowadzony przez F.H. Jazz Sound Czesław Rogawczewski sklep internetowy działający pod adresem: http://www.jazzsound.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konsultant - osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za poczty elektronicznej lub pisemnie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827)

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie Jazzsound.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.jazzsound.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

Procesor: 1 GHz

RAM: 1 GB pamięci RAM

Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

Sterowanie: klawiatura, mysz

Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.jazzsound.pl/index.php?route=account/register i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

wyboru zamawianych towarów lub usług,

wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.

6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączony jest paragon lub imienna faktura VAT (na życzenie klienta).

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

8. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;

anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

9. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

II. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu na stronach pomocy lub telefonicznie.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

 

III. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

podawane są w złotych polskich,

zawierają podatek VAT,

nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

 

IV. Czas realizacji zamówienia.

1. Sklep nie podaje na stronie dostępności towaru. Zamówienie na towary jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:

za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.

4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

5. Ze względu na rodzaj towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym Klient będzie poinformowany.

6. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,

2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (więcej informacji). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

VI. Reklamacje.

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

F.H. Jazz Sound Czesław Rogaczewski
ul. Rewolucji 1905r. 78/80
92-238 Łódź

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres:

F.H. Jazz Sound

ul. Rewolucji 1905r. 78/80

92-238 Łódź

2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

VIII. Zwrot należności Klientom.

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

IX. Dane osobowe.

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie F.H. Jazz Sound Czesław Rogaczewski,  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

 

X. Postanowienia końcowe.

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a F.H. Jazz Sound Czesław Rogaczewski

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.jazzsound.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 

Regulamin zakupów obowiązujący do 25.12.2014 r.Sklep internetowy jazzsound.pl prowadzony jest przez :
Firmę Fonograficzną Handlową Jazz Sound Czesław Rogaczewski
NIP 631-001-19-00, REGON 272849782

z siedzibą: 90-223 Łódź, ul.Rewolucji 1905 R. 78/80
zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 77798

§2.
Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w JazzSound.pl, a złożenie zamówienia oznacza zgodę zamawiającego na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.
§3.
Produkty znajdujące się w ofercie jazzsound.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie objęte są gwarancją producenta.
§4.
Zamówienie można złożyć korzystając z procedury zawartej na stronach jazzsound.pl , a także drogą telefoniczną, faxem, pocztą elektroniczną (e-mail) lub pocztą tradycyjną. Niezależnie od trybu zamawiania kupujący zobowiązany jest do wybrania odpowiadającej mu formy płatności i sposobu dostawy towaru oraz do podania prawdziwych danych teleadresowych, co jest niezbędne do realizacji umowy kupna/sprzedaży zawieranej pomiędzy nim a sklepem jazzsound.pl. Wystawienie faktury VAT wymaga podania nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP.
§5.
Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • Przelewem na konto sklepu (ING Bank Śląski)
  • Gotówką przy odbiorze (należność pobiera listonosz, kurier; forma wyłączona w przypadku przesyłek zagranicznych)
  • Płatność kartą kredytową
  • Płatność przez srwis PayPal
 
oraz następujące sposoby dostarczenia towaru:
  • Przesyłka Pocztą Polską
Szczegółowe informacje dotyczące płatności i dostarczania towaru znajdują się na stronie sklepu.
§6.
Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim w momencie wysłania przez serwis automatyczny jazzsound.pl wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Wiadomość zawiera łączną wartość zamówienia, termin i sposób dostawy, warunki płatności oraz informacje dodatkowe.
Umowa uważana jest za wiążącą, jeśli żadna ze stron nie zakwestionuje któregokolwiek z jej postanowień do końca pierwszego dnia roboczego od jej zawarcia. Do każdej sprzedaży wystawiana jest faktura VAT w dniu wysłania towaru. Do momentu jej wystawienia nabywca może zmienić warunki realizacji lub odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
§7.
Łączna wartość zamówienia do zapłaty przez kupującego to cena towaru plus koszt jego dostarczenia określony zgodnie z taryfikatorem w zależności od wielkości zamówienia, wybranej formy płatności i sposobu dostarczenia przesyłki.
§8.
Ceną wiążącą obie strony transakcji jest cena oferowanych produktów obowiązująca w momencie zawierania umowy. Wszystkie ceny podawane są w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen wszystkich oferowanych towarów, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i odwoływania lub zmiany warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży prowadzonych na stronach jazzsound.pl.
§9.
W przypadku klientów z zagranicy cena towaru jest przeliczana automatycznie na euro (€) według kursu NBP obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie dodatkowe opłaty nakładane przez kraj odbiorcy na przesyłkę z Polski i formalności związane z odbiorem jej z urzędu celnego obciążają kupującego. Powinien on przed złożeniem zamówienia zapoznać się z obowiązującymi w jego kraju przepisami dotyczącymi opłat granicznych, podatków i ceł na towary sprowadzane z Polski.
§10.
Termin realizacji zamówienia zależy od wybranej formy płatności i sposobu dostawy oraz kraju, do którego wysyłany jest towar. Wszystkie oferowane produkty znajdują się w magazynie jazzsound.pl i są wysyłane w pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia (wysyłka za pobraniem) lub w pierwszym dniu roboczym po stwierdzeniu dokonania zapłaty przelewem lub kartą.
§11.
Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie dostarczenia zamawiającemu przesyłki przez firmę świadczącą na rzecz jazzsound.pl usługi dostarczania przesyłek (Poczta Polska lub firma kurierska) chyba, że strony uzgodnią inaczej.
UWAGA: jazzsound.pl nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu dostawy z przyczyn niezależnych od nas, w szczególności z winy firmy przewozowej.
§12.
Kupujący może w terminie do 10 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zrezygnować z zakupionego w jazzsound.pl towaru, zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".
Rezygnacja z zakupu jest możliwa wyłącznie, jeśli towar:
  • znajduje się w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu
  • nie nosi śladów używania
  • nie został w żaden sposób zniszczony
Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na własny koszt. Nie odbieramy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za zaliczeniem pocztowym. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia go do siedziby jazzsound.pl przelewem na rachunek wskazany przez klienta lub przekazem pocztowym pod wskazany przez niego adres. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi, a koszt odesłania pieniędzy za zwrócony towar obciąża kupującego. W przypadku, gdy odesłany towar nie odpowiada podanym wyżej wymogom, możemy uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji kupującego.
§13.
W przypadku znalezienia w dostarczonym produkcie wad technicznych lub uszkodzeń powstałych w transporcie towar podlega reklamacji. Należy odesłać go wraz z otrzymaną z nim fakturą i opisem reklamowanej wady lub uszkodzenia do siedziby jazzsound.pl na własny koszt. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Koszt odesłania wadliwego lub uszkodzonego produktu zostanie klientowi zwrócony natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji, a produkt wymienimy na pełnowartościowy, zaś w przypadku, gdyby było to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) zaoferujemy do wyboru inne dostępne w naszej ofercie towary lub zwrócimy pieniądze.
§14.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jazzsound.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29-08-1997 Dz. U. Nr 101/2002 poz.926 - tekst jedn.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o nowościach, promocjach i działalności jazzsound.pl (zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18-07-2002 Dz. U nr 144 poz.1204 z późn. zm.).
Zgodę na przesyłanie informacji można wycofać w dowolnym momencie powiadamiając nas o tym mailem na adres sklep@jazzsound.pl
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy oraz do informowania o nowych produktach, usługach lub akcjach promocyjnych oferowanych przez jazzsound.pl. Dane osobowe przechowywane przez jazzsound.pl nie są i nigdy nie będą w żadnej formie udostępniane innym osobom lub firmom.
§15.
Jazzsound.pl dokłada wszelkich starań aby publikowane w witrynie internetowej informacje były aktualne i bezbłędne. Nie gwarantujemy jednak, że dane nie zawierają uchybień i błędów, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec jazzsound.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt z handlowcem drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: sklep@jazzsound.pl. Jednocześnie będziemy bardzo wdzięczni za informacje o błędach.
§16.
Znaki towarowe producentów, logo firm, znaki graficzne, nazwy własne oraz zdjęcia są własnością ich prawnych posiadaczy. Jakakolwiek forma kopiowania, reprodukowania całości lub części serwisu bez zgody właściciela jest zabroniona.
§17.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Krok po kroku (jak zamawiać)
1. Przy wybranych wydawnictwach kliknij ikonę koszyka.
2. Po skończonych zakupach kliknij na górze głównej strony ikonę "Koszyk", a następnie:
  • zobaczy koszyk
  • kasa [w przypadku zamówienia tylko jednego tytułu]
3. Następnie kliknij na dole ikonę [kontynuuj zakupy]
4. Następnie w danych bilingowych należy wypełnić wszystkie pola oznaczone tłustym drukiem
5. Następnie kliknij na dole ikonę [dalej]
6. Następnie wybierz rodzaj przesyłki: system automatycznie naliczy jej koszty

 Realizacja zamówień

Przy wybranych wydawnictwach kliknij ikonę koszyka.
Po skończonych zakupach kliknij na górze głównej strony ikonę "Koszyk" i potwierdź zamówienie wpisując swoje dane do przygotowanych formularzy. System przydziela każdemu zamówieniu kod kontrolny i wysyła na twój adres elektroniczny potwierdzenie zamówienia. Rościmy sobie prawo do telefonicznego sprawdzenia kodu zamówienia zwłaszcza w przypadku pierwszego zakupu - dlatego prosimy o podawanie numerów telefonów.

 Ceny

Ceny podane przy wydawnictwach zawierają podatek VAT [0%, 5%, 8%, 23%]. Do podsumowania koszyka wystarczy dodać koszt przesyłki.

Dostawa

Zamówione wydawnictwa na terenie Polski wysyłamy pocztą polską
- przy płatności za pobraniem:
1. jeśli wartość przesyłki (nie zamówienia) przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt własny
2. jeśli wartość przesyłki nie przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt odbiorcy (10,00 zł).
- przy płatności przelewem i kartą płatniczą:
1. jeśli wartość przesyłki (nie zamówienia) przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt własny
2. jeśli wartość przesyłki nie przewyższa wartość 250,00 zł wysyłamy ją na koszt odbiorcy (koszt wysyłki zależny od jej wagi, zgodnie z taryfikatorem Poczty Polskiej).

Formularz zamówienia automatycznie podlicza kwotę.

Czas oczekiwania

Nie powinien przekroczyć jednego tygodnia. Przy otrzymaniu zamówienia do godz. 14.00 paczkę wysyłamy w tego samego dnia, jeśli zamówienie dotrze do nas po godz. 14.00 paczkę wysyłamy następnego dnia. Jednak Poczta Polska przyjmuje reklamacje, w przypadku nie dostarczenia przesyłki, dopiero po dwóch tygodniach od daty nadania [przesyłki krajowe]. Na szczęście takie opóźnienia zdarzają się niezmiernie rzadko.


Odbiór towaru

Paczkę najlepiej otwierać w obecności listonosza i w przypadku niezgodności zawartości paczki z zamówieniem lub uszkodzenia towaru spisać protokół. Poczta ma ustalone w takich wypadkach procedury.


Pytania prosimy wpisywać do formularza zamówień, bądź kierować na adres sklep@jazzsound.pl
lub pod numerem telefonu: +42
636 08 90